MIXERSEen mixer of mengtafel maakt deel uit van een PA (= public address) systeem. Dit is een geluidsinstallatie die muziek versterkt voor een publiek.


De mixer heeft als doel een groot aantal inputs te kunnen verwerken tot een stereo geluid wat naar de versterkers of naar de actieve luidsprekers kan gestuurd worden. Het belangrijkste hierbij is de manier waarop het systeem kanaal per kanaal omzet en bewerkt. Goede PA systemen zorgen ervoor dat zo weinig mogelijk van wat binnenkomt in het systeem verloren gaat of vervormd wordt. Op sommige inkomende signalen worden moedwillig vervormingen gedaan (zoals equalizing, compressie, toevoegen van galm, …) om het geheel mooier of aangenamer te maken (denk aan een feedback (= doordringende fluittoon) die wordt weggefilterd).

© 2019 by zoorka